Contributie Incasso Eind September

Eind september wordt de contributie voor het lidmaatschap van de zwemclub NZPC weer automatisch afgeschreven. We willen u hier graag op attenderen dat dit niet als een verrassing komt.
De contributie wordt elk jaar vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (ALV) , die veelal in mei plaats vindt.
Naar aanleiding van de financiële verantwoording door het bestuur over 2020 is in de ALV de begroting voor 2022 goedgekeurd met de bijbehorende contributie bedragen.
U vindt deze bedragen ook op deze informatie pagina Lidmaatschap

Nogmaals: Eind September wordt de NZPC contributie geïncasseerd.

Namens het bestuur.

Comments are closed