Bestuur en organisatie

Dagelijks bestuur

Gerbrand Ruiter – Voorzitter
Caroline Ruiter – Secretaris
Harry van Teijlingen – Penningmeester

Bestuursleden

John de Klerk – Wedstrijdzwemmen
Jasper van Schie – Waterpolo
Gerbrand Ruiter – Privacy officer
Harry van Teijlingen – Recreatiezwemmen
Katja van Leeuwen – Algemeen bestuurslid/vervangend secretaris
Debby van der Putten – Fit&Fun
Caroline Ruiter – Evenementen

Commissies

John de Klerk –  Technische commissie wedstrijd
Jasper van Schie – Technische commissie waterpolo
Harry van Teijlingen –  Coördinatie recreatie

Statuten en huishoudelijk reglement

In deze link vind U de statuten van onze zwemclub.

In deze link vind U het huishoudelijk reglement van onze zwemclub.

In deze link vind U het formulier Gebruik Beeldmateriaal van onze zwemclub.

 

Contact met de webmaster

Comments are closed