Bestuur en organisatie

Dagelijks bestuur

Gerbrand Ruiter – Voorzitter
Jochem Vrolijks – Secretaris
Harry van Teijlingen – Penningmeester

Bestuursleden

G. Ruiter – Privacy officer
D. van der Putten – Fit&Fun
H. van Teijlingen – Recreatiezwemmen
P. Besselink – Waterpolo

Commissies

Technische commissie wedstrijd
Technische commissie waterpolo
Coördinatie recreatie

Statuten en huishoudelijk reglement

In deze link vind U de statuten van onze zwemclub.

In deze link vind U het huishoudelijk reglement van onze zwemclub.

In deze link vind U het formulier Gebruik Beeldmateriaal van onze zwemclub.

 

Contact met de webmaster

Comments are closed