Bestuur en organisatie

Dagelijks bestuur

Koen van Dijk – Voorzitter
Caroline Ruiter – Secretaris
Harry van Teijlingen – Penningmeester

Bestuursleden

John de Klerk – Technische commissie wedstrijd
Karin van den Berg – Technische commissie waterpolo
Harry van Teijlingen – Coördinatie recreatie
Jeroen Smeltink – Technische commissie recreatie

Contact met de webmaster

Statuten en huishoudelijk reglement

In deze link vind U de statuten van onze zwemclub.

In deze link vind U het huishoudelijk reglement van onze zwemclub.

In deze link vind U het formulier Gebruik Beeldmateriaal van onze zwemclub.

Comments are closed