Bestuur en organisatie

Dagelijks bestuur

Koen van Dijk – Voorzitter – voorzitter@nzpc.nl
Caroline Ruiter – Secretaris – secretaris@nzpc.nl
Harry van Teijlingen – Penningmeester – penningmeester@nzpc.nl

Bestuursleden

John de Klerk – Technische commissie wedstrijd – wedstrijd@nzpc.nl
Karin van den Berg – Technische commissie waterpolo – waterpolo@nzpc.nl
Harry van Teijlingen – Coördinatie recreatie – recreatie@nzpc.nl
Jeroen Smeltink – Technische commissie recreatie – recreatie@nzpc.nl

Contact met de webmaster

Comments are closed