Omgangsregels

Gedragsregels

Binnen de NZ&PC gaan we op een respectvolle en sportieve wijze met elkaar om. Om dit in goede banen te leiden hebben we gedragsregels opgesteld volgens de normen van de KNZB en de NOC*NSF. Het gaat hierbij over de manier hoe we met elkaar omgaan, maar ook de gedragsnormen in de relatie sporter en trainer/begeleider. Onze begeleiders vallen onder de gedragsregels (en het tuchtrecht) van de NOC*NSF.

Klik hier voor de gedragsregels opgesteld door NOC*NSF.

Klik hier voor meer informatie over Sociale Veiligheid in Noordwijk.

Aannamebeleid

Het aanname beleid voor trainers en begeleiders van de NZ&PC bestaat uit de volgende stappen. De doelstelling hiervan is om te kijken of de persoon in de organisatie past en om mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

  1. kennismakingsgesprek met het bestuur en met de technische commissie van de betreffende afdeling
  2. checken van referenties; bellen van de club waar de vrijwilliger vandaan komt
  3. het aanvragen van een VOG, wat iedere 3-5 jaar wordt herhaald
  4. de trainer of begeleider wordt lid van de bond KNZB en valt daarmee onder het tuchtrecht van de bond en is daarvan op de hoogte
  5. de trainer of begeleider wordt op de hoogte gebracht van onze gedragsregels (NOC*NSF), zie hierboven en ondertekend deze

VertrouwensContactPersoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de NZ&PC voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders etc.

De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. Onze VCP’er binnen de NZ&PC heeft een training gevolgd bij ASK/NOC*NSF en assisteert op basis van hoor en wederhoor.

Mocht u contact willen zoeken met onze VCP‘er dan kunt u dat doen via de mail: VCP

NZPC staat voor gezellig samen watersport beoefenen, waarbij we graag de positieve sfeer in de vereniging willen delen. Hiervoor kunnen we op gepaste wijze foto’s en afbeeldinge van de activiteiten en zwemmers delen op de website.
Mocht U niet gediend zijn het gebruik van foto’s en/of afbeeldingen waarop u te zien bent, dan u kunt bezwaar maken via redactie@nzpc.nl en zullen we deze foto’s en/of afbeeldingen gelijk verwijderen.

Corona regels in BinnenZee.

Comments are closed