Noordwijkse Schoolzwem Spelen

Ieder jaar wordt door de Noordwijks Zwem en Polo Club een zwem evenement georganiseerd voor de leerlingen van de scholen in Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk. In overleg met de docenten lichamelijke opvoeding is besloten van dit evenement een beleving te maken in plaats van een wedstrijd.

 • Missie: elk kind in Noordwijk op een leuke enthousiaste en veilige wijze kennis laten maken met de zwemsport in brede zin als sport – met de gedachte dat bewegen gezond is.
 • Visie: door het aanbieden van leuke en leerzame zwem activiteiten tijdens de Schoolzwem- Spelen stimuleren wij als NZ&PC de jeugd in de gemeente Noordwijk om actief te worden en te gaan sporten. Daarbij bieden wij als zwemvereniging ook de kans kennis te maken met de sporten die wij aanbieden in het zwembad, maar die ook door aanpalende zwemverenigingen worden opgepakt zoals de reddingsbrigade en de zwemvereniging Noordwijkerhout. De NZ&PC geeft aandacht aan de verschillende facetten van de zwemsport. Maar belangrijker is dat de NZ&PC aandacht geeft aan de kinderen die in de gemeente naar de basisscholen gaan. Hierbij staan wij met aandacht, respect en interesse langs het bad. Wij laten zien dat binnen de zwemsport ambitie en plezier goed samengaan.

Het doel en de NZ&PC is gestructureerd de missie en visie na te streven. Daar gebruiken wij als zwemvereniging de 5 Ringen-methode voor die door Harry Vermeer- voormalig Manager van Team NL Waterpolo – aan onze vereniging is geleerd. En op basis van adviezen van Nico van Yperen, hoogleraar Sport Psychologie hebben wij onze methodes om kinderen plezier en passie te geven in de sport.

Droom: Volg je droom!

Door verschillende facetten van de zwemsport te laten zien en uit te leggen hoe deze sporten olympisch zijn geven we elk kind een Droom. De droom om ooit een grote sporter te worden. Door onze manier van trainen en stimuleren van de kinderen merken we dat onbekende talenten snel naar boven komen en dat iedereen een droom kan hebben om te realiseren. Volg je Droom is ons motto voor de jeugd.

 Team:

Teamsport is belangrijk voor kinderen:

 1. Je leert samen te werken door samen te spelen. Zeker bij Waterpolo is dit belangrijk want elke positie is belangrijk En bij waterpolo leer je dat het niet uitmaakt hoe je bent, wat je doet, maar het gaat om 1 team met 1 taak.
 2. Je leert relaties op te bouwen, de sport verbindt. Omdat je allemaal de sport leuk vindt en omdat je dezelfde interesse hebt, vormt dit een band. Deze band is sterker dan de verschillen tussen de kinderen onderling!
 3. Communiceren moet je doen in een team, daarmee leer je met elkaar om te gaan en aan elkaar te vertellen wat je verwacht en hoe, zonder ruzie te maken met respect voor elkaar.
 4. Zelfvertrouwen als deel van een groep ontwikkeld elk kind een beter zelfbeeld, bij een waterpolo team ben je deel van het team en wordt je door je ouders en familie en vrienden aangemoedigd. Dit is positief voor het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van positief zelfbeeld.
 5. In teams leer je wat competitie is, onderlinge competitie en competitie met anderen. Vooral het samen proberen te winnen is belangrijk. In een team wordt je fanatiek en geef je het beste van jezelf. Door te winnen maar ook door te verliezen leren kinderen veel in teams.
 6. In een team is steun en kameraadschap, in een team leer je dat je ook binnen maar ook buiten de sport er voor elkaar moet zijn.
 7. Leren omgaan met kritiek en tegenslag. Sporten is niet alleen voorspoed, soms is er ook tegenslag en doe je wel eens iets niet goed, dan krijg je op gezonde wijze kritiek. Hier leer je als jeugd mee om te gaan. Dat maakt een kind sterker.

Tijdens de Schoolzwem-Spelen laten we alle facetten van teamsport zien aan de jeugd van de basisscholen in de gemeente Noordwijk. Zo ziet de jeugd hoe leuk het is om in een team te zitten, maar ook dat individuele sporten in een team kunnen worden opgepakt.

Plezier:

Kinderen die plezier krijgen in bewegen, gaan daar later mee door. Het wordt een vanzelfsprekend onder- deel van hun leven. Door te sporten gaan ze bovendien beter presteren in de klas. Ook leren ze door bewegen en sporten samen- werken, omgaan met tegenslagen en wordt hun weerbaarheid hoger. Het is van belang dat de kinderen vanuit de scholen Plezier hebben op deze sportieve avond. Wellicht nodigt dat de jeugd uit meer te gaan sporten.

Plan:

Als kinderen worden uitgedaagd met sporten, een droom krijgen, het plezier in een team beleven en dan plezier maken, moeten ze weten dat ze een plan moeten maken. Een plan voor hoe ze kunnen sporten, wanneer ze kunnen sporten en wat het plan is om de droom te volgen en plezier te maken. Kinderen die een plan hebben met sport leren ook een plan te maken voor hun leven, hun school, hun carrière. Daarmee zijn sportende kinderen vaak beter voorbereid op hun toekomst.

Passie:

Passie lijkt een voorwaarde te zijn om ergens heel goed in te worden: in een sport, op het werk, als ondernemer, of in de kunst. Bij passie te ontwikkelen voor de sport draait het binnen de NZ&PC ook om:

 • Voor passie is het van belang dat je de sporter autonomie geeft, bevordert, en stimuleert; sporters zijn vrij om hun eigen keuzes te maken
 • Voor passie is het van belang dat betrokkenheidwordt gegarandeerd bij en van anderen.
 • Competentie – het kunnen van een sport – bekrachtigt en versterkt de passie en het plezier

Als jeugd en jeugdige sporters plezier ontlenen aan hun sport, en de sportbeoefening vervult de drie psychologische basisbehoeften, dan zijn ze autonoom en intrinsiek gemotiveerd. Dit is een voorwaarde voor het ontstaan van harmonieuze passie. De trainers en coaches van de NZ&PC stimuleren passie binnen de sport en bij de jeugd. We brengen dit ook over tijdens de Schoolzwem-Spelen.

Noordwijkse Schoolzwem-Spelen Plan

De NZPC organiseert de Noordwijkse Schoolzwem-Spelen in zwembad Binnenzee. Voor de Noordwijkse Schoolzwem-Spelen hebben we een structuur en parcours met elementen uit de zwemsport opgezet.

In de Gemeente Noordwijk (Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk) zijn 14 scholen. Deze 14 scholen worden uitgenodigd voor de Schoolzwem-Spelen.

Veiligheid:

De veiligheid van de zwemmers staat altijd bovenaan. Deelnemende kinderen dienen in het bezit te zijn van minimaal hun zwemdiploma A en B. Daarnaast dienen de kinderen zwemvaardig te zijn. De verantwoordelijkheid met betrekking van zowel de zwemvaardigheid als het zwemdiploma ligt bij de school. De NZ&PC kan dit niet vooraf controleren en kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.

De vrijwilligers van de NZ&PC zullen de activiteiten organiseren en begeleiden. Zij dragen zorg voor een veilige afwikkeling van hun activiteit en zullen bij de activiteiten strikt de veiligheid handhaven. De veiligheid buiten het water (rondom het zwembad) en in de kleedkamers is de verantwoordelijkheid voor de scholen/ouders. Dit betekent dat elk deelnemend team minimaal begeleid wordt door 1 docent/ouder .

EHBO

Frank Straathof of een vervanger is aanwezig als EHBO medewerker, meerdere vrijwilligers en alle medewerkers van Binnenzee beschikken over het BHV certificaat, specifiek gericht op Zwembad de Binnenzee.

Comments are closed