Aanmeldingsformulier

Wanneer u de onderstaande vragen hebt ingevuld zal dit formulier naar de ledenadministratie verzonden worden en naar uzelf, er worden géén online kopieën van de door u ingevoerde gegevens opgeslagen. Controleer in de bevestiging die u per e-mail krijgt of alle gegevens kloppen. Als er iets niet juist is, stuur dan een mail naar de ledenadministratie. Ook al u geen overzicht in de mail gekregen heeft (dan heeft u misschien een onjuist e-mailadres ingevuld). 

Om de contributie via automatische incasso af te schrijven, hebben wij een handtekening nodig. We zullen in de bevestigingsmail vragen om het formulier getekend terug te sturen.
Wil je ook wedstrijden gaan zwemmen/spelen dan hebben wij een pasfoto nodig, deze kan je tegelijk met het ondertekende formulier sturen aan de ledenadministratie.

Uw persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met derden. Ze worden enkel en alleen gebruikt voor onze administratie.

U mag het aanmeldingsformulier ook op papier invullen en dan mailen naar ledenadministratie of afgeven aan een van de begeleiders van de vereniging. Klik hier voor het papieren aanmeldingsformulier.

Ivm aanvragen startvergunning
Bent u eerder lid geweest bij een vereniging? Zo ja, waar en op welk niveau?
Hierboven kunt u eventueel lichamelijke klachten kwijt waarvan het handig is dat wij als sportvereniging op de hoogte zijn
Van ieder lid (of ouders/verzorgers van een jeugdlid) bij NZ&PC wordt verwacht dat hij/zij vrijwilligerstaken uitvoert voor de vereniging. Zou u willen aangeven waar u belangstelling naar uit gaat?
Kruis aan waar u toestemming voor geeft. Vanuit wetgeving zijn wij verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal. Zie voor uitleg over deze vraag: http://www.nzpc.nl/toestemming-beeldmateriaal/

Comments are closed