BELANGRIJK – relevante KNZB informatie start waterpolo competitie

Algemeen
Aankomend weekend en volgend weekend zal de waterpolocompetitie starten. In de afgelopen periode is alle relevante informatie over de organisatie van (competitie) wedstrijden / trainingen gecommuniceerd.
Belangrijkste uitgangspunten zijn de gezondheid en het mogen sporten! Deze uitgangspunten zijn essentieel voor alle betrokkenen rondom wedstrijden en trainingen. Iedereen is hierin ZELF verantwoordelijk.

Wij leven allemaal in een periode waarin het hier en nu van toepassing is en het onbekend is waar de toekomst ons zal brengen.
Er is alles aangedaan door de KNZB met al haar leden/verenigingen om een zo’n goed en veilige mogelijke organisatie neer te zetten, waardoor het spelen van waterpolowedstrijden mogelijk is.
Wij blijven elkaar hiervoor nodig hebben.

Invallersregeling
Wij realiseren dat ingeval van Covid-19 gerelateerde situaties (zoals positieve testen, sporters met Covid-19 gerelateerde klachten) binnen een vereniging de druk enorm vergroot wordt om alle teams in een weekend te kunnen laten spelen.
De druk op het invallen van de sporters vanuit lagere teams omhoog gaat en hierdoor zich “vast” kunnen gaan spelen. Het behouden van sporters voor onze sport beschermd moet worden.
Er is daarom besloten om de invallersregeling aan te passen en te verruimen. Dit geldt voor alle teams in de hele bonds- EN regiocompetitie.
– Huidige invallersregeling zoals in de bepalingen zijn opgenomen (https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/competities/, worden aangepast/verruimd volgens de hierna genoemde punten.
– Binnen de seniorencompetitie (bond en regio) kunnen sporters onbeperkt invallen in hogere teams, zonder de speelgerechtigdheid in het team van opgave te verliezen.
– Invallen van senioren in lagere teams, kan alleen plaats vinden als vooraf dispensatie bij de betreffende competitieleider is aangevraagd en is goedgekeurd.
– Voor het invallen van jeugdspelers in hogere teams, bovenop het aantal gestelde wedstrijden in de bepalingen, dient eerst een dispensatie te worden aangevraagd bij de betreffende competitieleider en goedkeuring te worden verleend.
– Voor het invallen van jeugdspelers in lagere teams dient eerst een dispensatie te worden aangevraagd bij de betreffende competitieleider en goedkeuring te worden verleend.
– Het maximum aantal te spelen wedstrijden in een weekend is 2 wedstrijden, met uitzondering van (gast)spelers in de B-C jeugd landelijk.

Alle verenigingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het kunnen spelen van wedstrijden op een sportieve en eerlijke wijze. De deelnemende verenigingen committeren zich aan alle geldende uitgangspunten en reglementen. Op bestuurlijk niveau zijn verenigingen hierop aanspreekbaar. Voorkom als vereniging om op een andere wijze dan de aangegeven verruiming van de invallersregeling om te gaan.

Consequenties afgelasten van een wedstrijd
Indien een vereniging moet besluiten (ondanks de verruimde invallersregeling) om een wedstrijd af te gelasten geldt het volgende:
– Geen boete
– Geen punten in mindering
– Indien ‘overduidelijk blijkt’ dat de wedstrijd wordt afgelast anders dan Covid-19 gerelateerde zaken, dan heeft de competitieleiding het recht om de consequenties genoemd in de reglementen (E 26) toe te passen.

Calamiteiten
Mochten er toch dringende onduidelijkheden zijn of andere zaken die het verloop van de competitie verhinderen, dan is er een calamiteitennummer voor beschikbaar alléén tijdens het weekend. Dit nummer is 088-1348611.
Indien het regiowedstrijden betreft, verzoek ik u om contact op te nemen met het calamiteitennummer van jouw regio.
Niet relevante vragen met betrekking tot verhindering van het verloop van de competitie/wedstrijd, worden niet (telefonisch/mail) in het weekend behandeld. Je kunt hiervoor tijdens kantooruren contact opnemen met het bondsbureau of een mail sturen naar de betreffende competitieleiding.

Wedstrijden en officials
Alle wedstrijden zijn bekend, maar kunnen tot het laatste moment aangepast worden. Dit vraagt aan alle sporters, begeleiders, scheidsrechters, vrijwilligers een flexibiliteit. Zoals eerder gemeld is het uitgangspunt om ‘lekker’ wedstrijden te gaan spelen.
Vanuit de scheidsrechtercommissies (regio en bond) en de afdeling waterpolo zal een zo’n optimaal mogelijke indeling voor de wedstrijden en officials georganiseerd worden.
Uiteindelijk kan het door calamiteiten voorkomen dat op de wedstrijd maar 1 scheidsrechter ingedeeld kan worden. Ook in dit geval zal de wedstrijd te allen tijde doorgang hebben! Dit geldt voor ALLE niveaus (inclusief Eredivisie).
We willen wedstrijden zoveel als mogelijk laten doorgaan waar kan, met inachtneming van de richtlijnen en regels uiteraard!
Mochten er onduidelijkheden of andere dringende zaken zijn voor de officials/gastteams op de locatie waar je aankomt of bent, ga het gesprek met de Corona coördinator / thuisvereniging aan. Voorkom onnodige situaties.

Wedstrijd/activiteiten protocol van de vereniging
Als vereniging/organisatie dienen jullie voor de eigen locatie ook een wedstrijd/activiteitenprotocol op te stellen. Via onderstaande formulier kunnen jullie de basisinformatie uit uw protocol kenbaar maken, zodat bezoekende personen, teams of officials precies weten wat er op jullie locatie wel of niet kan. Vul daarom het sjabloon in, klik hier.
Deze informatie dient gezien te worden als hulpmiddel en is geen voorwaarde om een wedstrijd geen doorgang te laten hebben.

Zorg er eveneens voor dat het protocol op de hoofdpagina van de website wordt geplaatst, zodat dit ook via de waterpolo app makkelijk is terug te vinden.

Webinar KNZB Waterpolo
Afgelopen maandag (21 september jl.) vond het Webinar KNZB Waterpolo plaats. Tijdens het webinar is alle informatie rondom de competitie vermeld en zijn linkjes en verwijzingen benoemd.
Wil je de presentatie webinar KNZB Waterpolo teruglezen, deze is toegevoegd als bijlage.

Webinar LSC Waterpolo
Afgelopen woensdag (23 september jl.) vond het Webinar LSC Waterpolo plaats. Tijdens het webinar is alle informatie rondom de officials en Corona vermeld en zijn linkjes en verwijzingen benoemd.
Wil je de presentatie webinar LSC teruglezen, deze is toegevoegd als bijlage.

Gezondheid en het mogen sporten!
Denk aan je gezondheid en aan het plezier beleven van sporten. Gebruik het gezonde verstand!

Ik wens iedereen veel succes toe!

Met vriendelijke groet,

Koninklijke Nederlandse Zwembond

Extra info:

Webinar 1 – YouTube

KNZB Competitie info

Webinar 2 – YouTube

Web info 1

Web info 2

Comments are closed