2e Algemene ledenvergadering

Op woensdag 7 juni zal een tweede algemene ledenvergadering worden gehouden in de verenigingsruimte van zwembad Binnenzee. De vergadering begint om 19:30 uur al zal omstreeks 22:00 uur afgesloten worden. Op de agenda staat het benoemen van het dagelijks bestuur en de ontwikkelingen betreffende de recreatie afdeling met betrekking tot het komende seizoen. We hopen dat veel leden hierbij aanwezig zullen zijn, aangezien er belangrijke onderwerpen worden besproken.

Bijgevoegd aan dit bericht zijn te downloaden:
1) de uitnodiging
2) de agenda
3) de notulen van de ALV2017, welke op woensdag 19 april j.l. was gehouden

Graag tot op de vergadering, met vriendelijke groet,
Koen van Dijk
vice-voorzitter NZ&PC

Comments are closed