Algemene ledenvergadering 2015

Dames en heren,

Op maandag avond 20 april vindt de Algemene Ledenvergadering 2015 plaats in de verenigingsruimte van Binnenzee. De vergadering start om 20:00 uur en we hopen voor 22:00 uur klaar te zijn. Er zal worden afgesloten met een drankje, aangeboden namens het bestuur. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden en vrijwilligers van de NZ&PC.

AVL

U kunt de Uitnodiging en de Agenda downloaden. Onze penningmeester is dit jaar aftredend, er wordt dus gezocht naar een nieuwe penningmeester. Indien je het leuk vindt om penningmeester te worden van onze bloeiende vereniging, stuur dan een email naar secretaris@nzpc.nl. Uiteraard is affiniteit met boekhouding en het opstellen van een jaarlijkse begroting wel vereist. Ook zullen de bestuursvergaderingen bijgewoond moeten worden, welke om de 6 weken plaats vinden in de verenigingsruimte. Indien u zichzelf als kandidaat wilt aanmelden, of iemand weet die dit wellicht wilt doen, laat het ons dan weten. Het liefst voorafgaande aan de ALV op 20 april.

Met vriendelijke groet,
Koen van Dijk (secretaris)

Namens het bestuur van NZ&PC

Comments are closed