NZPC Contributie incasso eind Oktober

Eind Oktober wordt de contributie voor het lidmaatschap van de zwemclub NZPC automatisch afgeschreven.
We willen u hier graag op attenderen dat dit niet als een verrassing komt.
Dit is ca een maand later dan gebruikelijk, mede doordat veel leden door de inflatie getroffen zijn.

De contributie wordt elk jaar vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (ALV), die veelal in de maand mei plaats vindt. Naar aanleiding van de financiële verantwoording door het bestuur over 2021 is in de ALV de begroting voor 2023 goedgekeurd met de bijbehorende contributie bedragen.
U vindt deze bedragen ook op deze informatie pagina Lidmaatschap

Groet Penningmeester NZPC

Comments are closed