Woensdag 22 april ALV

Beste leden,

Zoals jullie weten vindt aanstaande woensdag 22 april 2020 om 20 uur onze eerste volledig digitale Algemene Ledenvergadering plaats. Het bestuur is er zich van bewust dat dit niet conform de statuten is (waarin staat dat de ALV fysiek plaats moet vinden in Noordwijk). Gezien het feit dat wij voor het einde van deze maand onze financiën moeten verantwoorden richting de Gemeente Noordwijk, is decharge van de leden op de financiën benodigd.

De ALV zal plaatsvinden door middel van een Zoom meeting (https://zoom.us). Na de opening zal de voorzitter toelichten hoe de vergadering zal verlopen:

  • Iedereen staat standaard op mute.
  • Wij vragen aan het begin van de vergadering om in de chat aan te geven wie er aanwezig is. De secretaris zal hiervan een notitie maken.
  • In de chat kan een vraag worden gesteld, indien nodig zal de voorzitter degene die de vraag gesteld heeft, het woord geven.
  • Bij stemming voor de goedkeuring van de financiën, zullen we een digitaal stemformulier gebruiken.
  • Voor de rondvraag zullen we de vragen die gesteld worden in de chat, beantwoorden.

Mocht u vooraf de stukken willen inzien, kunt u deze per mail opvragen bij de secretaris of voorzitter. U ontvangt dan een link naar deze stukken.

 

Graag willen we u vragen om alvast zoom (https://zoom.us) te installeren op uw telefoon of laptop als u dat nog niet gedaan had voor de borrel. Dinsdag 21 april zullen we de meeting link verzenden voor de vergadering. Dit zal via de verschillende afdeling appgroepen gecommuniceerd worden.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van de NZ&PC

Comments are closed