Vanaf maandag 25 mei weer zwemmen? Lees dit bericht dus goed!

Op donderdag 7 mei maakte het kabinet bekend een aantal maatregelen te versoepelen. Zo werd besloten dat zwembaden vanaf maandag 11 mei weer open mochten. De eerste stap was het opstellen van een protocol vanuit de zwembadbranche en KNZB. Vervolgens is zwembad Binnenzee daarmee aan de slag gegaan om een protocol te maken gericht op het zwembad en daarmee goedkeuring te krijgen van de gemeente Noordwijk.

Het concept protocol van zwembad Binnenzee hebben we afgelopen maandag ontvangen en ligt ter goedkeuring bij de gemeente. Op basis van dit protocol heeft het bestuur een NZ&PC specifiek protocol geschreven. Deze wordt ook aan de gemeente Noordwijk ter goedkeuring voorgelegd. Als de gemeente akkoord is, is het aan de vereniging om ervoor te zorgen dat er aan het protocol wordt voldaan. Dit vraagt de nodige voorbereiding.

De zwembroek kan klaargelegd worden, maar we zijn dus nog afhankelijk van enkele externe partijen. Zodra alles goedgekeurd is, laten we het jullie natuurlijk direct weten!

In dit bericht lees je wel alvast onder welke voorwaarden we weer mogen zwemmen:

Maandag 25 mei starten met zwemmen:

Het is alleen toegestaan om banen te zwemmen, op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Er mag niet worden ingehaald en er wordt in 1 baan maar 1 richting op gezwommen. Gebruik van materiaal is voor volwassenen niet toegestaan. De jeugd kan wel gebruik maken van materiaal als een waterpolobal. Voor de trainers geldt dat zij op 1,5 meter afstand dienen te blijven van de zwemmers.

Er komen 3 dubbele banen waarbij 1 richtingsverkeer van toepassing is en er niet ingehaald mag worden. Belangrijk is om verschillende niveaus/snelheden per baan te creëren. We zwemmen in principe met 5 personen per dubbele baan.

Maximaal aantal bezoekers (volwassen/jeugd)

Om nog enigszins lekker te kunnen trainen en de belangrijkste regel van 1,5 meter afstand houden (boven 12 jaar) te kunnen realiseren gaan wij zwemmen in groepen van maximaal 15 volwassenen. Zo kan ook bijvoorbeeld nog een training over de breedte van het bad worden gedaan. Voor jeugd 12 jaar en jonger geldt dit maximale aantal niet.

Trainingstijden (voorlopig)

We willen ieder lid in de vereniging de kans geven om in het water te liggen en hebben de tijden zo ingedeeld dat ieder lid één uur per week kan zwemmen. Het bestuur komt in overleg met de verschillende afdelingen dan tot het volgende schema:

Maandag:

 • 18.00 – 19.00 uur Reserve waterpolo trainingsuur (4 banen beschikbaar)
 • 21.00 – 22.30 uur Waterpolo heren (max. 15 man – nog nader te bepalen iom   Waterpolo commissie welke 15 leden precies welke avond het uur kunnen zwemmen)

Woensdag:

 • 18:00 – 19.00 uur Wedstrijdzwemmen hele bad
 • 21:00 – 22.00 uur Waterpolo heren (max. 15 man – nog nader te bepalen iom   Waterpolo commissie welke 15 leden precies welke avond het uur kunnen zwemmen)

Donderdag:

 • 18.30 – 19.30 uur Recreatiezwemmen (incl. Jeugd boven 12 jaar)
 • 19.30 – 20.30 uur Fit en Fun
 • 20.30 – 21.30 uur Waterpolo dames
 • 21.30 – 22.30 uur Waterpolo heren (max. 15 man – nog nader te bepalen iom   Waterpolo commissie welke 15 leden precies welke avond het uur kunnen zwemmen)

Vrijdag:

 • 18.00 – 19.00 uur Waterpolo jeugd (E- en D-jeugd)

Corona verantwoordelijke

We zijn verplicht om bij elk uur een corona verantwoordelijke aan te wijzen. Deze persoon heeft de volgende taken:

 • Handhaving corona-richtlijnen tijdens dit trainingsuur
 • Begeleiden aankomst en vertrek van leden tijdens trainingen

Wil jij je inzetten als Corona verantwoordelijke en er mede voor zorgen dat het zwemmen bij NZ&PC soepel en volgens de regels verloopt? Meld je aan en stuur een mail naar de secretaris. Zonder deze corona verantwoordelijke, kan een zwemuur niet doorgaan! Zorg dus dat je per groep iemand hebt of rouleert.

Kleedhokjes

We sluiten aan bij het protocol van zwembad Binnenzee. De badkleding dien je thuis onder je kleding aan te doen. Er komt een ruimte om je uit te kleden, spullen dien je in je tas te bewaren en in de zwemzaal op de daartoe aangewezen plek neer te zetten. Na afloop zijn er een beperkt aantal kleedhokjes beschikbaar om om te kleden. Douchen is zowel voor als na het zwemmen niet toegestaan, doe dit thuis. Kinderen dienen zoveel mogelijk zelf om te kleden, in beperkte mate mogen ouders helpen.

Tijd tussen de aansluitende groepen:

Aangezien groepen niet direct op elkaar mogen aansluiten, vragen we iedereen om maximaal 5 minuten voor je training aanwezig te zijn, kom niet eerder! Uitkleden mag op de gereserveerde tijd en daarna kan je gaan zwemmen. Ook voor het omkleden en vertrekken reserveren we 10 minuten. Dit betekent concreet dat je 10 minuten voor tijd stopt met zwemmen. Voor de duidelijkheid, stel jouw trainingsuur is van 18.00-19.00, dan ben je op zijn vroegst om 17:55 aanwezig. Mag je om 18:00 uitkleden en gaan zwemmen. Stop je met zwemmen om 18:50 en dien je om 19:00 het zwembad te verlaten.

Route in- en uitgang

Het zwembad gaat aangeven waar je naar binnen mag en weer naar buiten. Ook routes in het zwembad worden aangegeven.

Horeca en tribune

De Horeca en tribune blijven gesloten. Ouders hebben geen toegang tot de tribune of zwemzaal en mogen alleen de kinderen brengen en halen.

Richtlijnen RIVM

Iedereen is er inmiddels aan gewend, maar voor de zekerheid vragen we jullie om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Dus heb je verkoudsheidsklachten, blijft thuis. Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Schud geen handen. Ben je 70 jaar of ouder? Wees dan extra voorzichtig.

 

Het is nog lang niet zoals “vroeger” maar we mogen in elk geval weer zwemmen. Laten we ons met zijn allen aan de richtlijnen houden en er samen voor zorgen dat de mogelijkheden om te trainen snel kunnen worden uitgebreid.

Voor inzicht hoe we gaan omkleden en kinderen wegbrengen en ophalen in zwembad Binnenzee zie bijgaand filmpje !

Comments are closed