Uitnodiging digitale algemene ledenvergadering 22 april 2020

Beste leden,

Graag willen we u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 22 april 2020. Omdat we door de beperkingen rondom Corona helaas niet bijeen kunnen komen, nodigen wij u uit voor het digitaal bijwonen van de algemene ledenvergadering via Zoom op Woensdag, 22 april 2020, 20 uur. 

Aangezien we de vergadering digitaal houden, is de agenda beperkt tot de financiële resultaten en het jaarverslag, gezien deze nodig zijn voor onze verantwoording richting de gemeente.

Agenda:

  1. Opening door voorzitter
  2. Jaarverslag
  3. Financieel verslag en decharge
  4. Voorlopige begroting 2021
  5. Behandeling vragen (stel je vraag gedurende de sessie in de chat, dan nemen we die op het laatst door).
  6. Sluiting

Graag willen we u vragen om alvast zoom (https://zoom.us) te installeren op uw telefoon op laptop, later zullen we de meeting ID verzenden voor de vergadering. Dit zal via de mail en/of via de verschillende afdeling appgroepen gecommuniceerd worden.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van de NZ&PC

Comments are closed