Toestemming beeldmateriaal

In onze vereniging wordt er met beeldmateriaal (foto’s en video’s) de vereniging op de kaart gezet. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens wedstrijden, toernooien en feesten. Ook u of uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leden schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leden. Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal (of van de ouders indien een lid jonger is dan 16 jaar).

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leden of publiek/buitenstaanders foto’s maken tijdens verenigingsactiviteiten. NZ&PC heeft daar helaas geen invloed op.

Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een training van een training in opleiding op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan op het antwoordformulier vermeld staat, nemen we contact met u op.

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment als nog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van u of uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.

Kruis aan waar u toestemming voor geeft

Comments are closed