Privacy policy

Als lid van NZ&PC respecteren wij jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.nzpc.nl, onze applicaties voor ledenadministratie (Sportlink en PC-leden) en de diensten die wij aanbieden. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

PERSOONSGEGEVENS

Om onze website, ledenadministratie en diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

JOUW TOESTEMMING

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming hebben gekregen bij het aangaan van het lidmaatschap van de NZ&PC. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kan NZ&PC de ledenadministratie niet uitvoeren, de factuur niet opmaken en het abonnementsgeld niet incasseren, waardoor je niet bij ons kunt trainen.

Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

JONGER DAN 16 JAAR

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAT DOEN WE ERMEE?

Om lid te zijn van de NZ&PC hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

 • Je naam, zodat we weten wie je bent
 • Je geboortedatum, zodat we weten hoe oud je bent
 • Je adresgegevens, deze komen op de factuur te staan
 • Je woonplaats, idem
 • Je telefoonnummer, zodat we je kunnen bereiken bij een wijziging of voor een vraag
 • Je e-mailadres, voor officiële communicatie vanuit de vereniging
 • Je betaalgegevens, om het lidmaatschap te incasseren
 • Je kunt gezondheidsgegevens opgeven die de trainer moet weten voordat je start, deze worden opgeslagen en gedeeld met de trainer.

BEVEILIGING

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie.
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.
 • Je kan zelf in sportlink ervoor kiezen om je gegevens privé te houden.

BEWAARTERMIJN

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

MET WIE DELEN WIJ JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan onze webbouwer, de KNZB (leverancier van sportlink), onze payment provider. Zij zullen zorgen voor opslag van de data en betalingsverkeer en verwerken in het administratiesysteem. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

WIJZIGING VAN DE PRIVACY POLICY

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen leden die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen.

JOUW RECHTEN

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via 1 van de bestuursleden.

 

Comments are closed