Corona maatregelen NZ&PC

De op dinsdag 2 november bekend gemaakte corona controlemaatregelen gaan ook NZ&PC niet voorbij.
Daarom heeft uw bestuur – mede op voordracht van het Sportfondsenbad Binnenzee, het Sportbedrijf Noordwijk en daarmee namens het gemeentebestuur van Noordwijk – een aantal maatregelen moeten nemen.
 
Iedereen, die naar het zwembad Binnenzee komt om te sporten of wedstrijden te kijken bij NZ&PC moet rekening houden met maatregelen. Als je wilt zwemmen, waterpolo spelen/trainen of plaats wil nemen op de tribune, is het scannen van een CTB – Corona Toegangs Bewijs – bij de ingang van het zwembad Binnenzee verplicht. Daar worden binnenkomers van 18+ gecontroleerd op het CTB en een identiteitsbewijs. Ook een niet ouder dan 24-uur-oude negatieve test op corona is goed voor toegang tot het zwembad en de publieke tribune. Voor vrijwilligers, coaches, trainers, scheidsrechters en de jury gelden de CTB controle eisen niet, zolang zij in functie zijn.
 

GEEN CTB betekent GEEN toegang tot de kleedkamers en het zwembad of tribune/kantine. Hier wordt strikt op gecontroleerd. Kun je een geldig CTB tonen, dan kan je het kleedkamer gedeelte en het zwembad betreden.

Zorg, dat je voor de CTB-controle op tijd bent. Het controleren van de CTB kost namelijk tijd.

Van iedereen wordt verwacht dat zij de 1½ meter afstand en de basisregels in acht te nemen. Je bent daar zelf verantwoordelijk voor!

 
De Gemeente Noordwijk heeft ons al laten weten, dat zij ons zullen ondersteunen in het handhaven van de maatregelen. Hierbij kunnen wij als vereniging een ondersteunend bezoek van de BOA-organisatie verwachten.

Namens het bestuur,
Gerbrand Ruiter

Voorzitter

Comments are closed