ALV woensdag 2 juni 2021

Beste leden,

Woensdag 2 juni 2021 om 20 uur vindt onze (digitale) Algemene Ledenvergadering plaats. Het bestuur is er zich van bewust dat dit wederom niet conform de statuten is (waarin staat dat de ALV fysiek plaats moet vinden in Noordwijk). Gezien het feit dat wij voor het einde van deze maand onze financiën moeten verantwoorden richting de Gemeente Noordwijk, is decharge van de leden op de financiën benodigd.

De agenda zal compact zijn:

 1. Opening
 2. Jaarverslag
 3. Financiën 2020 en begroting seizoen 2021/2022
 4. Plannen van de deel afdelingen
 5. Aangepaste bad uren voor 2021/2022
 6. Statuten in het kader WBTR
 7. Vrijwilligers

De ALV zal plaatsvinden door middel van een Zoom meeting (https://zoom.us). Na de opening zal de voorzitter toelichten hoe de vergadering zal verlopen:

 • Iedereen staat standaard op mute.
 • Wij vragen aan het begin van de vergadering om in de chat aan te geven wie er aanwezig is.
 • In de chat kan een vraag worden gesteld, indien nodig zal de voorzitter degene die de vraag gesteld heeft, het woord geven.
 • Bij stemming voor de goedkeuring van de financiën, zullen we een digitaal stemformulier gebruiken.
 • Voor de rondvraag zullen we de vragen die gesteld worden in de chat, beantwoorden.

Mocht u vooraf de stukken willen inzien, kunt u deze per mail opvragen bij de voorzitter. U ontvangt dan een link naar deze stukken.

Graag willen we u vragen om alvast zoom (https://zoom.us) te installeren op uw telefoon of laptop als u dat nog niet heeft. Dinsdag 1 juni zullen we de meeting link verzenden voor de vergadering. Dit zal via de verschillende afdeling appgroepen gecommuniceerd worden.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van de NZ&PC

Comments are closed