Algemene Leden Vergadering 10 mei 2023 19.30 uur

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de NZ&PC. We hopen op een grote opkomst, want wat is nu een ledenvergadering zonder leden? Juist! Dat is er geen!
Het bestuur van de NZ&PC ziet jullie dan ook graag op Woensdag 10 mei 2022, vanaf 19.30 uur, in de verenigingsruimte Binnenzee, Nieuwe Zeeweg 165, 2202 HA Noordwijk. 

De stukken voor de vergadering zijn vanaf dinsdag 2 mei op te vragen bij de secretaris.

De avond sluiten we af met een drankje in de kantine van het zwembad! Komt allen, zodat je op de hoogte bent van het reilen en zeilen binnen de vereniging!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de NZ&PC

Comments are closed