Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Noordwijkse Zwem en Polo Club op Woensdag, 17 april 2019, vanaf 19:30 uur in de Verenigingsruimte Binnenzee, Nieuwe Zeeweg 165, 2202 HA Noordwijk Zh.

Uitnodiging ALV 2019
Agenda ALV 2019
ALV doelstelling

Een agenda punt van de ALV zijn een aantal kleine aanpassingen die we door willen voeren in het Huishoudelijk Reglement NZPC 2018. Het Voorstel aanpassingen Huishoudelijk reglement NZPC is hierbij voorgelegd aan alle leden van de NZ & PC, in de ALV zal er gestemd worden voor akkoord. De nieuwe versie van het huishoudelijk reglement zal vervolgens binnen 2 weken na de ALV gepubliceerd worden.

Graag zien wij u op de algemene ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van de NZ&PC

Comments are closed