Privacy en gevraagde acties leden

Beste leden van de NZ&PC,

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wetgeving ter bescherming van uw persoonsgegevens. Vanaf 25 mei jl. is de AVG van kracht. Hierin wordt beschreven hoe organisaties met uw persoonsgegevens moeten omgaan. Ook beschrijft de wet wat uw rechten zijn ten aanzien van deze persoonsgegevens.

De bescherming van uw privacy is voor ons als vereniging zeer belangrijk. Om inzicht te geven in hoe wij hiermee omgaan, hebben wij een privacy policy gepubliceerd. Deze kunt u vinden op de website van NZ&PC (https://www.nzpc.nl/privacy-policy). In deze policy staat beschreven waarom wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij hiermee omgaan en wat uw rechten zijn met betrekking tot de persoonsgegevens van uzelf.

Voor het verwerken van de persoonsgegevens hebben wij een wettelijke verplichting. Zonder de persoonsgegevens van onze leden kunnen wij geen sportmogelijkheden aanbieden. In verband met de AVG doorlopen wij momenteel alle systemen om te bepalen wat noodzakelijk is om te bewaren en wat kan worden verwijderd. Ook kiezen wij ervoor om voor officiele berichtgeving vanuit de vereniging alleen nog gebruik te maken van e-mail en/of onze website. Naast dit opschonen van het ledenbestand, hebben wij vanaf nu ook toestemming nodig van ieder lid voor het gebruik van beeldmateriaal voor promotionele doeleinden.

In het kader van al deze veranderingen vragen wij van u de volgende acties:

1. Geef uw actuele emailadres (als u dat nog niet gedaan had) door aan de secretaris om nog berichtgeving vanuit de vereniging te ontvangen! (whatsapp is voor leden onderling prima, maar dit kunnen we niet als officieel communicatiemiddel gebruiken). Ook als u denkt dat uw persoonsgegevens verouderd zijn (ooit verhuisd en niet doorgegeven bijvoorbeeld?), graag uw actuele gegevens sturen aan de secretaris.

2. Vul het formulier Toestemming beeldmateriaal in, ook als u geen toestemming geeft voor het delen van beeldmateriaal.

Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Gerbrand Ruiter

Privacy Officer NZ&PC

Comments are closed