Niet vergeten: Algemene Ledenvergadering

Aanstaande woensdag is het al zover! De algemene ledenvergadering van de Noordwijkse Zwem en Polo Club! Alle leden zijn welkom op woensdag 17 april vanaf 19.30 in de Verenigingsruimte in zwembad Binnenzee. 

Hierbij nogmaals de agenda voor die avond.

Zoals aangekondigd is een agendapunt van de ALV een voorstel voor aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement. We hebben hier nog 1 nieuwe wijziging aan toegevoegd naar aanleiding van recente gebeurtenissen. 

De begroting en verantwoording van de financiën en de notulen van de vorige ALV (23 mei 2018) zijn vanaf een half uur voor de vergadering in te zien in de verenigingsruimte. Natuurlijk is het mogelijk om deze documentatie eerder te ontvangen, stuur dan even een verzoek via de mail aan de secretaris.

Graag zien wij u op de algemene ledenvergadering!

Met vriendelijke groet,

het bestuur van de NZ&PC

Comments are closed