Herinnering extra leden vergadering 5 juni

Vergeet niet de extra algemene ledenvergadering aanstaande Woensdag 5 juni 2019 vanaf 20:00 uur!

Aangezien het aantal bestuursleden van het dagelijks bestuur met het vertrek van Koen van Dijk beneden de drie komt en het totale bestuur beneden 5 leden, willen we een extra algemene ledenvergadering bijeen roepen om te voorzien in de vacature van Voorzitter.

Uitnodiging en agenda 2e ALV 5 juni 2019

Met vriendelijke groet,

het bestuur van de NZ&PC

Comments are closed