Fit en Fun uur

Met ingang van 2017 zal het Fit en Fun uur op donderdag avond benut gaan worden voor de waterpolo jeugd training. Voor de volwassen recreatie zwemmers/sters is er in overleg met Binnenzee naar een oplossing gezocht. Deze oplossing is gevonden in het laten deelnemen van de Fit en Fun groep met het reguliere banen zwemmen van Binnenzee. Voor verdere informatie zie brief recreatie volwassenen. De zwemuren zijn weergegeven in de bijlage banen zwemmen tijden. De Fit en Fun groep kan gedurende 1 uur per week deelnemen aan het banen zwemmen en ontvangen hiervoor een toegangspas, die aan het eind van het seizoen (eind juni) weer ingeleverd dient te worden bij de receptie van Binnenzee. Het gewenste uur waarop gezwommen wordt is naar eigen keuze van het recreatie lid.

Met vriendelijke groet,
Koen van Dijk
voorzitter NZ&PC

5 Comments

  1. Ik vind het ook heel vreemd dat ik dit op Facebook moet lezen. Vermoed dat er meerdere leden niet op facebook zitten en donderdag voor niets komen.
    ’t was mijn club sinds mijn 6e maar voelt nu even niet zo

    • Misschien wil iemand van het bestuur de ouderen die geen computer bezitten volgende week donderdag komen vertellen dat zij niet meer mogen zwemmen?

    • Je kunt dan toch met z’n allen andere tijd kiezen?

    • Nogmaals wij gunnen de andere echt wel hun zwemtijd. Daar zijn wij ook duidelijk in. Maar waarom niet even overleg en uitleg? bv op de ledenvergadering waar veel van onze groep aanwezig waren. of even op donderdagavond langskomen om het één en ander uit te leggen. Er zitten leden bij die al vanaf het begin van de club lid zijn! We zwemmen al jarenlang met een heel gezellige groep mensen. En nee het is niet mogelijk een tijd te vinden dat iedereen kan. Probeer maar eens wat te plannen met 15 mensen. Er is altijd wel iemand bij die moet werken of andere verplichtingen heeft. Na jarenlang met heel veel plezier met elkaar gezwommen is het nu gewoon voorbij…

Comments are closed