Extra Algemene Ledenvergadering – Verkiezing en benoeming bestuur

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van een extra algemene ledenvergadering van de Noordwijkse Zwem en Polo Club op Woensdag 5 juni 2019 vanaf 20:00 uur in de Verenigingsruimte Binnenzee, Nieuwe Zeeweg 165, 2202 HA Noordwijk Zh.

Aangezien het aantal bestuursleden van het dagelijks bestuur met het vertrek van Koen van Dijk beneden de drie komt en het totale bestuur beneden 5 leden, willen we een extra algemene ledenvergadering bijeen roepen om te voorzien in de vacature van Voorzitter.

Uitnodiging en agenda 2e ALV 5 juni 2019

Er is vanuit het bestuur 1 kandidaat voorgesteld voor het vervullen van de vacature. We zien natuurlijk graag meerdere kandidaten voor de bestuursverkiezing. Indien een lid belangstelling heeft, graag melden bij de secretaris.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van de NZ&PC

Comments are closed