Algemene leden vergadering op woensdag 18 mei om 20.00 uur

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de NZ&PC. We hopen op een grote opkomst, want wat is nu een ledenvergadering zonder leden? Juist! Dat is er geen!
Met de huidige maatregelen is het weer mogelijk om de vergadering fysiek plaats te laten vinden. Het bestuur van de NZ&PC ziet jullie dan ook graag op Woensdag 18 mei 2022, vanaf 20 uur, in de verenigingsruimte Binnenzee, Nieuwe Zeeweg 165, 2202 HA Noordwijk.

Hierbij de agenda voor die avond. De overige stukken voor de vergadering zijn vanaf dinsdag 26 april 2022 op te vragen bij de secretaris.

De avond sluiten we af met een drankje in de kantine van het zwembad! Komt allen, zodat je op de hoogte bent van het reilen en zeilen binnen de vereniging!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de NZ&PC

Comments are closed